Medezeggenschapsraad (MR)

Formele medezeggenschap over de school en het beleid.
Op grond van de wet Medezeggenschap Onderwijs heeft de school een medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft instemmingsrecht of adviesrecht in een groot aantal beleidsvoornemens van de schoolleiding. Ook kan de MR vragen stellen, ongevraagd advies geven en initiatiefvoorstellen doen met betrekking tot het beleid van de school.

De MR vergadert ongeveer eenmaal per maand. Suggesties van ouders voor agendapunten kunnen aan de voorzitter worden doorgegeven. De MR is samengesteld uit ouders (oudergeleding) en leerkrachten (personeelgeleding).

Samenstelling van de MR:
Chantal Wijngaarden: (oudergeleding)
Vacature: secretaris (personeelsgeleding)
Chrystal Essers: lid (oudergeleding)
Eldin Garibovic: voorzitter (oudergeleding)
Sabina Roos: lid (personeelsgeleding)
Kim van de Steenoven: lid (personeelsgeleding)

Je kunt de MR bereiken via: mr@denotenkrakerschool.nl
 


 

Plezier in leren als energiebron

Neem contact op