SBO Hoogvliet

Samen voor álle leerlingen

Met ingang van schooljaar 2022 -2023 hebben de twee scholen die in het schoolgebouw gehuisvest zijn één directie.

SBO Hoogvliet en OBS De Notenkraker blijven twee aparte scholen, kinderen worden niet zomaar overgeplaatst en klassen worden niet gemengd. 

De specifieke expertise van het SBO (speciaal basisonderwijs) wordt aangewend voor leerlingen die moeite ondervinden met de lesstof op een reguliere basisschool en worden pas geplaatst nadat zij via PPO een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) hebben gekregen. SBO Hoogvliet heeft hiermee een regiofunctie. 

De teams van beide scholen maken gebruik van elkaars expertise en ontwikkelen zich samen door onderwijsinhoudelijke keuzes op elkaar af te stemmen. De directie bestaat uit Ronny Uitbeijerse (waarnemend-directeur SBO Hoogvliet) en Nancy Tadeij (waarnemend-directeur OBS De Notenkraker)  

Positieve houding als middel

Neem contact op