Belangrijke schooldocumenten

Wat zijn de regels rondom verzuim? Hoe zitten de regels voor de ouderbijdrage in elkaar? Of wil je verlof aanvragen buiten de schoolvakanties? Hieronder vind je belangrijke documenten die voor jou als ouder van belang kunnen zijn.
Inspectierapport              Onze school krijgt een dikke voldoende van de onderwijsinspectie.

Brochure                            De belangrijkste informatie over de school in een fraaie brochure.

Schoolgids 2023-2024       Hierin staat alle vereiste informatie over de school.

Jaarkalander 2023-2024   Hierin kun je zien wanneer de kinderen vrij zijn.

> Vakantieregeling              Alle vakanties overzichtelijk op een rijtje.

Heb ik recht op verlof?    Wanneer mag de directeur verlof goedkeuren? 
  
> Verlofaanvraag                Vul het in en lever het in bij de directeur van de school.

Verzuimprotocol               Regels rondom te laat komen.

Pestprotocol                      Pesten gebeurt op elke school en dus ook op De Notenkraker. 

Ondersteuningsprofiel     Onze basisondersteuning in een notendop.

Zorgplan                            Zo geven wij de zorg voor onze leerlingen vorm.

Protocol doubleren          In zeer specifieke gevallen een jaar overdoen.

Meldcode                         Zo handelen wij bij verdenking van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Aanpak ernstig grensoverschrijdend gedrag       Zo gaan wij te werk.

> Protocol schorsen en verwijderen        De algemene werkwijze.

> Volgorde schorsen en verwijderen       Deze stappen nemen wij.

Medisch handelen           Medisch handelen en medicijnverstrekking op school.

Klachtenregeling              Mochten we er samen niet uitkomen.

Privacyverklaring              De school neemt jouw privacy serieus.
                                               Mail: privacy@denotenkraker.nl

 

Duurzaam leren als doel

Neem contact op